UMA MEKK

„UMA MEKK“ on Võrumaa väiketootjate piirkondlik võrgustik, mis on LEADER meetmest rahastatud projekt. UMA MEKK on kaubamärk, mis tähistab Vana Võrumaa mullast võrsunud ja kohaliku inimese poolt hoolsa käega kasvatatud ning sooja südamega valmistatud toidupala.images

http://voruleader.ee/uma-mekk

Kagu-Eesti Puiduklaster

Projekt Kagu-Eesti Puiduklastri väljaarendamine rahastati Euroopa Regionaalfondi vahenditest. Projekti tulemusena asutati Võrus 20.10.2010.a. MTÜ Kagu-Eesti puiduklaster.

MTÜ Kagu-Eesti puiduklastrisse kuuluvad  liikmed on  Võru ,-Valga ,- ja Põlva maakonna puidu-ja mööblitootmisega tegelevad ettevõtted. MTÜ Kagu-Eesti puiduklastril on 12 liiget ja  MTÜ  esindab kolme maakonna puidu-ja mööblitootmisega tegelevate ettevõtete huve.

http://www.puiduklaster.ee/

Vana-Võromaa käsitüülisi kuuntüütsõõr

Vana Võromaa arõnguprogramm, mis om Vana-Võromaa käsitüü ja käsitüümeistre omma kimmähe üts mi kandi kaubamärk. Vana-Võromaal om pallo käsitüümeistrit, kiä tegevä umanäoliidsi asju, a kaupu müük võinu parõmb olla, uma käsitüü võinu selgembält vällä paistu ja tõisil teedüst kergemb löüdä. Ütenkuun saanu lihtsambalt kõrralda nii kaupu müümist ku välläkitmist.

http://www.wi.ee/index.php/vana-voromaa-aronguprogramm/kaesitueuelisi-tsooriklaud