Kuidas saab alustav eksportija enda äritehinguid kindlustada?

Täna on Eesti ettevõtted kindlustanud end rohkem kui 4000 äripartneri vastu, et ennetada võimalikke makseriske ja kahjusid oma ärile ning samal ajal julgemalt oma äri kasvatada. Kuidas aga see kindlustus töötab? Eksporditehingute kindlustuse toimimist selgitab lähemalt KredEx Krediidikindlustuse juhatuse liige Mariko Rukholm. 
Eksporditehingutega seotud makseriskide kindlustamine on täna uus ja pisut võõras just ettevõtetele, kellel on ees alles esimesed eksporditehingud ning kelle jaoks polegi tegelikult varem head lahendust kättesaadaval olnud. Võrdluseks võib välja tuua, et kogenud ja teadlikud Eesti eksportijad kasutavad oma välispartnerite makseriskide kindlustamise võimalust juba aastaid. Samas mõjutavad partnerite makseraskused rohkem just väiksemaid ettevõtteid, kelle jaoks võib välispartneri pankrot tuua valusaid tagajärgi ning mõjutada oluliselt eksportija enda tegevust.
Kuidas alustada?
Eksporditehingu kindlustamine algab sellest, et igal ettevõttel on võimalik veebis asuvast ekspordikindlustuse kalkulaatorist järgi vaadata, kui palju tehingu kindlustamine talle maksma läheb ja teha läbi vajalikud sammud kindlustuslepingu sõlmimiseks. Kui Eesti ettevõtte äripartneriks oleva firma taust on kindlustusettevõtte poolt kontrollitud ja usaldusväärne, väljastatakse ettevõttele poliis. Seejärel saabki ettevõtja oma kauba välismaale saata või alustada teenuse osutamist välismaal asuvale äripartnerile.
Oluline on ka teadmine, et kui kindlustusleping on sõlmitud, saab müüja keskenduda oma põhitegevusele ning ostjate finantsvõimekuse ja maksekäitumise jälgimine jääb kindlustusseltsi hooleks.
Mis saab, kui ostja ei tasu arvet kokkulepitud ajaks?
Esmased meeldetuletused arve tasumiseks saadab eksportija oma äripartnerile ise. Esmaseks sissenõudmiseks on ettevõttel aega 15 päeva ja kui see ei anna tulemust, tuleb saata ettevõttel oma kindlustusandjale teade maksehäire kohta. Kindlasti tuleks informeerida ka sellest, kui ettevõte on saanud äripartneri kohta ebasoodsat teavet, näiteks algatatud pankrotimenetluse kohta. Sellised olukorrad võivad juhtuda ka enne saabuvat maksetähtaega.
Pärast maksehäirete esitamist kaasatakse sissenõudmisesse kolmas osapool, kelleks on kindlustusselts või inkassofirma. Kokkulepitud aja jooksul ehk üldjuhul 6 kuu jooksul arvates maksetähtajast toimub võlgade sissenõudmine inkasso abil. Kui selle aja jooksul ostja siiski ei maksa või pankrotistub, on tegemist kindlustusjuhtumiga ja seejärel saab ettevõte esitada kindlustusseltsile hüvitistaotluse. Kindlustusselts vaatab kindlustushüvitistaotluse läbi 30 päeva jooksul ja teeb siis vastava otsuse ning kindlustushüvitis makstakse välja 15 päeva jooksul.
Üldiselt on hea meel tõdeda, et põhimõte “parem karta kui kahetseda” levib uusi eksporditurge ja uusi äripartnereid otsivate Eesti ettevõtete seas üha enam – seda näitab ka ettevõtjate kasvav huvi ekspordikindlustus.ee veebikeskkonna vastu. Küll aga tasub meeles pidada, et valvsust ei tohiks kaotada ka pikaajaliste koostööpartnerite osas – nendega seotud ebaõnnestunud äritehinguid on isegi rohkem.
Ekspordi kindlustuse toimimist kirjeldanud KredEx Krediidikindlustus on ainus kohalik krediidiriskide kindlustusettevõte Eestis, mis pakub eksportijatele võimalust kindlustada oma äri laekumata arvetest tulenevate kahjude vastu.

Võrumaa Arenguagentuuri 50. nädala eelinfo

Esmaspäev, 11. detsember
 • Kogukondliku ettevõtlikkuse projekti lõpuseminar Kubija hotellis. Lisateave: Kadri Kangro, 510 7487, kadri@vaa.ee.
Teisipäev, 12. detsember
 • Vabaühenduste konsultant osaleb Vabaühenduste messi kokkuvõtval koosolekul Navi külas. Lisateave: Katrin Volman, 525 1750, katrin@vaa.ee.
Kolmapeäv, 13. detsember
 • PATEE 2018-2019 projektide kaitsmine. Lisateave: Taivo Tali 5855 0202, taivo@vaa.ee.
 • Ettevõtluskonsultant Ivi Martens osaleb Narvas arendustöötajate koolitusel. Lisateave: Ivi Martens 5349 7303, ivi@vaa.ee.
Neljapäev, 14. detsember
 • Ettevõtluskonsultant Ivi Martens osaleb Narvas arendustöötajate koolitusel. Lisateave: Ivi Martens 5349 7303, ivi@vaa.ee.
Reede, 15. detsember
 • VAA nõukogu koosolek Kubijal. Lisateave: Taivo Tali 5855 0202, taivo@vaa.ee.

Toetusprogramm „Vana-Võromaa pärimuskultuuri programm 2018–2021“ taotlusvoor avaneb 11. detsembril 2017 ja kestab 15. jaanuarini 2018

Avalik konkurss kultuuriprogrammi „Vana-Võromaa pärimuskultuuri programm 2018–2021“ taotlustele algab 11. detsembril. Taotluste esitamise viimane tähtaeg on 15. jaanuaril 2018 (kaasaarvatud). Vastu võetakse taotlusi 2018. aastal läbi viidavate projektide jaoks.

Programmi üldeesmärgiks on hoida Vana-Võromaa kultuurilist ja keelelist eripära, elulaadi, tavasid ja kombeid ning oskusi, tugevdada võru keele ja pärimusliku kultuuri keskkonda, laiendada võru keele kasutusvaldkondi ja tugevdada kultuuriruumi kogukonda. Programmi tegevuspiirkonnaks on kogu ajalooline Võrumaa. Tänapäeval asub kaheksa kihelkonnaga piiritletud ajalooline võru keele- ja kultuuriruum Võru, Põlva, Valga ja Tartu maakondades.

Programm „Vana-Võromaa pärimuskultuuri programm 2018–2021“ põhineb aastail 2000–2009 toiminud riiklikul programmil „Lõunaeesti keel ja kultuur“ ja on jätkuks programmidele „Vana Võrumaa kultuuriprogramm 2010–2013“ ning „Vana Võrumaa kultuuriprogramm 2014–2017“. Programmi koordineerimise ja täitmise eest vastutab Rahvakultuuri Keskus.

Toetuse saajad võivad olla riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja nende allasutused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud, äri-ja mittetulundusühingud, sihtasutused ning füüsilisest isikust ettevõtjad. Vastavalt kavandatavatele tegevustele saab valida kas projektitoetuse või tegevustoetuse taotlusvormi.

Taotlused palume esitada digitaalselt allkirjastatuna: programmid@rahvakultuur.ee või saata postiga Rahvakultuuri Keskusesse aadressil J. Vilmsi 55, 10147 Tallinn

Vana-Võromaa pärimuskultuuri programmi tervikteksti ning toetuste taotlemise tingimustega saab tutvuda Rahvakultuuri Keskuse veebilehel http://www.rahvakultuur.ee/?s=2388

Lisainfo: Marika Kutser, programmi koordinaator, tel: 600 9176, e-post: marika.kutser@rahvakultuur.ee

Võrumaa Arenguagentuuri 49. nädala eelinfo

Esmaspäev, 4. detsember
 • Turimsikoordinaator Kadri Moppel ja turismiinokeskuse info- ja arenduskonsultant Elis Luik on hõivatud Riigikogus näitus-müügi korraldamisega. Lisateave: Kadri Moppel 5331 1919, kadri.moppel@vaa.ee.
Teisipäev, 5. detsember
 • Turimsikoordinaator Kadri Mopple ja turismiinokeskuse info- ja arenduskonsultant Elis Luik on hõivatud Riigikogus näitus-müügi korraldamisega. Lisateave: Kadri Moppel 5331 1919, kadri.moppel@vaa.ee.
 • Kogukondliku ettevõtlikkuse projektijuhti Kadri Kangro osaleb nooret ettevõtluslaagris, mille käigus külastatakse koos Rõuge, Varstu ja Haanja kooli noortega piirkonna ettevõtteid ja viiakse läbi ühisseminar. Lisateave: Kadri Kangro, 510 7487, kadri@vaa.ee.
Kolmapeäv, 6. detsember
 • Kogukondliku ettevõtlikkuse projektijuhti Kadri Kangro osaleb nooret ettevõtluslaagris, mille käigus külastatakse koos Rõuge, Varstu ja Haanja kooli noortega piirkonna ettevõtteid ja viiakse läbi ühisseminar. Lisateave: Kadri Kangro, 510 7487, kadri@vaa.ee.
 • Turismikoordinaator Kadri Moppel ja turismiinfokekuse infokonsultant Gerta Hääl osalevad Elvas turismipiirkonna koosolekul. Lisateave: Kadri Moppel 5331 1919, kadri.moppel@vaa.ee.
Neljapäev, 7. detsember
 • Toimub Võrumaa piirkonna turundamise seminar. Lisateave: Kadri Moppel 5331 1919, kadri.moppel@vaa.ee.
Reede, 8. detsember
 • Juhataja Taivo Tali ja ettevõtluskonsultant Ivi Martens osalevad Sart Up Day koolitusel Tartus. Lisateave: Taivo Tali 5855 0202, taivo@vaa.ee.

Võrumaa Arenguagentuuri 48. nädala eelinfo

Esmaspäev, 27. november
Teisipäev, 28. november
 • SALET Lõuna-Eesti arengu- ja koostöövõimaluste arutelu Otepääl. Lisateave: Kadri Moppel  5331 1919, kadri.moppel@vaa.ee.
 • Võrumaa ja Põlvamaa kodanikühenduste õppereis Pärnumaale. Lisateave: Katrin Volman, 525 1750, katrin@vaa.ee.
Kolmapäev, 29. november
 • MAK võrgustiku juhtide koosolek Toilas. Lisateave: Taivo Tali 5855 0202, taivo@vaa.ee.
Neljapäev, 30. november
 • Kogu kollektiiv viibib Maakondlike Arenduskeskuste Talveseminaril Toilas. Lisateave: Taivo Tali 5855 0202, taivo@vaa.ee.
Reede, 1. detsember
 • Kogu kollektiiv viibib Maakondlike Arenduskeskuste Talveseminaril Toilas. Lisateave: Taivo Tali 5855 0202, taivo@vaa.ee.

 

Setomaa ettevõtlusfoorum kutsub osalema 24. novembril

SA Võrumaa Arenduskeskus komplekteerib meeskonda

SA Võrumaa Arenduskeskus on välja kuulutanud konkursid töötajate leidmiseks. Konkurssidega otsitakse tegevjuhti, arendusnõunikku, ettevõtluskonsultanti, rahvatervise- ja turvalisuse spetsialisti, kultuurispetsialisti ja sekretär-asjaajajat.

Täpsem info: http://vorumaa.ee/dokumendid-kategooria/sa-vorumaa-arenduskeskus/ või telefonil +372 514 5985 (juhatuse liige Tiit Toots).

SA Võrumaa Arenduskeskuse uueks juhiks valiti Tiit Toots

10. novembril 2017 toimunud SA Võrumaa Arenduskeskuse nõukogu koosolekul valiti uueks juhatuse liikmeks Tiit Toots, kelle volitused juhatuse liikmena algavad 15. novembril. Senine juhatuse liige Mailis Koger astus juhatuse liikme kohalt tagasi seoses Rõuge vallavanema ametikohale asumisega.

Juhatuse liikme Tiit Tootsi sõnul on tema esmasteks tööülesanneteks sihtasutuse meeskonna komplekteerimine, milleks kuulutatakse lähiajal välja ka avalikud konkursid. Lisaks seisab enne aasta lõppu ees SA Võrumaa Arenduskeskuse ning SA Võrumaa Arenguagentuuri ühinemise lõpule viimine. Järgmise aasta olulisemateks väljakutseteks on organisatsiooni käivitamine, asutajate ja maakonna huvide eest seismine nii kohalikul kui ka riigi tasandil ning võimalikult laiapõhjalise uue Võrumaa arengustrateegia koostamine. Loe veel

Võrumaa Arenguagentuuri 46. nädala eelinfo

Esmaspäev, 13. novmeber
 • Juhataja Taivo Tali ja vabaühenduste konsultant Katrin Volman osalevad Võrumaa tegusate kodanike ja ühenduste tunnustamise komisjoni koosolekul. Lisateave: Katrin Volman, 525 1750, katrin@vaa.ee.
Teisipäev, 14. november
 • Vabaühenduste konsultant Katrin Volman ja turismiinfokeskuse info- ja arenduskonsultant Elis Luik osalevad MAK võrgustiku uute töötajate sisseelamiskoolitusel Eistveres. Lisateave: Katrin Volman, 525 1750, katrin@vaa.ee.
 • Setomaa ettevõtluskonsultant Aarne Leima osaleb projekti Coop Local liha- ja piimatootjatele mõeldud turunduskoolitusel Kubja hotellis. Lisateave: Aarne Leima 5322 6961, aarne.leima@setomaa.ee.
Kolmapäev, 15. november
 • Juhataja Taivo Tali ja ettevõtluskonsultant Terje Moisto osalevad Võrumaa Arenguagentuuri nõukogu koosolekul. Lisateave: Taivo Tali 5855 0202, taivo@vaa.ee.
 • Turismikoordinaator Kadri Moppel osaleb piirkonna turundamise koolitusel Võru Instituudis. Lisateave: Kadri Moppel  5331 1919, kadri.moppel@vaa.ee.
 • Setomaa ettevõtluskonsultant Aarne Leima osaleb projekti Coop Local liha- ja piimatootjatele mõeldud õppereisil. Lisateave: Aarne Leima 5322 6961, aarne.leima@setomaa.ee.
Neljapäev, 16. november
 • Juhataja Taivo Tali osaleb MAK võrgustiku juhatajte koosolekul Tallinnas. Lisateave: Taivo Tali 5855 0202, taivo@vaa.ee.

 

EKSPORDIKOOLITUS 23. novembril kell 10.00-16.30

Koolitus on mõeldud ettevõtetele, kellel on plaanis ekspordiga alustada või kes on juba alustanud
ning soovivad ekspordivõimekust suurendada.

TEEMAD

 • Uued väljakutsed ekspordis, milliseid muutuseid on olnud viimastel aastatel, ning milliseid väljakutseid see esitab Eesti eksportööridele
 • Eduka välisturgudel laienemise ja kasvamise kriitilised eeldused. Milline kodutöö peab enne olema tehtud? Mis eristab edukaid eksportööre ebaedukatest?
 • Müügi organiseerimine. Kuidas jõuda oma toote/teenusega sihtkliendini.Milliseid müügikanali alternatiive on olemas ja kuidas leida optimaalseim.
 • Kontaktid rahvusvahelisel turul. Kuidas leida partnereid välisturgudel. Kuidas luuaesimest kontakti ja kuidas kliendisuhte loomise protsessi juhtida.
 • Müügivõrgu ehitamine. Kuidas ehitada üles rahvusvahelist müügivõrku.
 • Müügivõrgu juhtimine. Kuidas saavutada müügivõrgust tulemused. Kuidas motiveerida ja juhtida edasimüüjate võrku.
 • Millist turundust 2018. aastal teha. Kuidas kujundada õige sõnum ja kuidas leida sobivad kanalid sõnumi edastamiseks. Kuidas teha kõige optimaalsemalt ja tulemuslikumalt digiturundust.

TOIMUMISKOHT 

Puidu-ja mööblitöötlemise kompetentsikeskus TSENTER, Pärna tee 1, Väimela

KOOLITAJA
Koolitaja Jakob Saks on ettevõtja ja eksportöör kes on olnud ligi 20 aastat seotud rahvusvahelise äri ja ekspordiga.
MAKSUMUS
Osalustasu koolitusel 12 eurot inimene, hind sisaldab materjale, kohvipause ja lõunat.
REGISTREERIMINE JA INFO
Ühest ettevõttest võib osaleda kuni 3 inimest. Palume registreerida ühest ettevõttest osalejad eraldi kuid mitme osaleja korral väljastame ettevõttele ühe arve.
Registreeri koolitusele SIIN
Lisainfo:
Terje Moisto
+372 53091180