Võrumaa Arenguagentuur SA

Aadress: Jüri 12, Võru 65605
asukoht kaardil

Reg. kood: 90001581, TP kood: 015308

Tel: +372 786 8367, e-post: vaa@vaa.ee

Arvete e-post: arved@vaa.ee

Avatud:
E, T, N 8.00-16.30
K 8.00-18.00
R 8.00-15.00

Nõustamised palume eelnevalt kokku leppida.

Taivo Tali

Taivo TaliJuhataja

Tel +372 786 8374
Mob +372 5855 0202
e-post: taivo@vaa.ee

Taivo on pärit Keilast, kuid enamiku ajast elanud ja tegutsenud Tartus. Töö sisuks on olnud strateegilise planeerimise ja regionaalarengu küsimused nii rahvusvahelisel, riigi, Lõuna-Eesti kui omavalitsuse tasandil. Põhitöökohaks on olnud Tartu maavalitsus, kus Taivo 9 aastat juhtis Tartu maakonna regionaalarengu- ja planeerimisalast tööd. Taivo on koostanud maakonna ja Eesti riigi arengudokumente, omavalitsuste arengukavasid, juhtinud erinevaid arenguprojekte ja -programme ning tegutsenud vallavanemana ja ettevõtjana.

Taivo on veendunud, et regionaalarengus peab unistama suurelt, planeerima koos ja tegutsema targalt ja hea rütmiga. Võrumaa arenguid planeerides on Taivo juhteesmärgiks rohkem tasuvaid töökohti, tuntust, tegusust ja tugevust tulevikku.

Taivo usub, et igal inimesel ja piirkonnal on väärtusi, mis tuleb ainult esile tuua ja rakendada. Igaüks on võimeline palju korda saatma. Seda enam koostöös ja sünergias.

Ivi Martens

Ivi MartensEttevõtluskonsultant

Tel +372 786 8367
Mob +372 5349 7303
e-post: ivi@vaa.ee

Ivi on omandanud kõrghariduse Tallinna Tehnikaülikoolis (TTÜ Kolledž) majandusarvestuse erialal. 2013. aastast omab ta atesteeritud ettevõtluskonsultandi kutset (EAS´i „Konsultantide Arenguprogramm”). Ivi on töötanud aastaid erasektoris finantsarvestuse valdkonnas samuti projektijuhina ettevõtte majandustarkvara juurutamisel. Ivi peamiseks tegevusvaldkonnaks on ettevõtlus. Igapäevaselt nõustab ta alustavaid kui ka tegutsevaid ettevõtjaid nii äriplaanide kui ka finantsplaanide koostamisel samuti teistes ettevõtlust puudutavates küsimustes.

Terje Moisto

Terje MuistoEttevõtluskonsultant

Tel +372 786 8313
Mob +372 5309 1180
e-post: terje@vaa.ee

Terje on omandanud kõrghariduse Audentese Ülikoolis finantsjuhtimise erialal. Terje on töötanud nii avalikus sektoris kui ka eraettevõtetes. Samuti omab ta praktilist juhtimis- ja ettevõtluskogemust turismivaldkonnas. Terje peamiseks tegevusvaldkonnaks on alustavate ettevõtete nõustamine, erinevate ettevõtlusprojektide läbiviimine ja noortes ettevõtlikkuse kasvatamine. Terje soovib oma kogemusi ja teadmisi jagada ning innustada ka teisi alustama ettevõtlusega.

Katrin Volman

Kodanikuühenduste konsultant

Tel +372 786 8367
Mob +372 525 1750
e-post: katrin@vaa.ee

Katrin pakkis 2014. aastal pealinnas oma perega kogu elamise kokku ja kolis ära maale, et hakata kitsesid pidama ja pakkuda oma lastele puhtamat elukeskkonda. Kõrghariduse on Katrin omandanud Tallinna Ülikoolis sotsiaaltöö alal ning töötanud koolis sotsiaaltöötajana, olnud MTÜ Vabadus: Noorte Liikumine käimalükkamise juures algusaastatel, korraldanud üle-eestilist noortepäeva Eesti Noorteühenduste Liidus, aga töötanud ka Stockmanni kaubamaja juhtkonna assistendina, mis andnud olulise kogemuse ja arusaama suure ettevõtte meeskonna tööst.

Võrumaal olles pole ka saanud päris ainult kitsekasvatusele keskenduda, vaid pea kohe leidsid ta kodukandi inimesed ja nii sai käed külge pandud MTÜ Tsolgo Arendusühingu tegemistesse ja juhtimisse.

Katrin hindab kõrgelt Võrumaa oma kultuuri, siinsete inimeste entusiasmi ja teotahet ning soovib kogukondade aktiviste oma tööga igati toetada ja Võrumaa edenemisele kaasa aidata.

Elis Luik

Turismiinfokeskuse info- ja arenduskonsultant

Tel +372 782 1881
Mob +372 5698 4971
e-post: elis@vaa.ee

Elis on Jõgevamaalt pärit tüdruk, kes peale õpinguid otsustas oma asjad lahti pakkida just Võrumaal. Kõrghariduse ja turismialased teadmised omandas ta Kuressaares, Tallinna Tehnikaülikooli Kolledžis. Tema teoreetilisi teadmisi on toetanud nii praktika kui ka töökogemus erinevates turismiettevõtetes. Huvi Lõuna-Eesti, kui turismipiirkonna vastu on aastatega aina süvenenud ning töö turismiinfokeskuses pakub sel alal palju uusi ja huvitavaid väljakutseid.

Elise peamisteks tööülesanneteks on turismiinfo kogumine ja edastamine riikliku andmebaasi www.puhkaeestis.ee, Võrumaa info haldamine, erinevate turismitrükiste koostamises ja projektides osalemine, piirkonna arendus- ja turundustegevustes osalemine.

Elis usub, et Võrumaa on eriline paik, kus on äärmiselt palju veel avastada. Selleks, et Võrumaa võlusid tundma õppida, ei piisa ainult läbisõidust.

Gerta Hääl

Gerta HäälTurismiinfokeskuse infokonsultant

Tel +372 782 1881
Mob +372 5382 9943
e-post: gerta@vaa.ee

Gertal on turismiinfokeskustes, Võrus ja Põlvas, töötamise kogemust kogunenud juba 15 aastat. Tööülesanneteks Võrumaa Turismiinfokeskuses on turismiinfo kogumine, kontrollimine, süstematiseerimine, vastamine infopäringutele nii kohapeal kui ka telefoni ja e-posti teel, riikliku andmebaasi www.puhkaeestis.ee Võrumaa info haldamine, erinevate turismitrükiste koostamises ja projektides osalemine.

Gerta peab tähtsaks, et turistid lahkuksid Võrumaalt positiivsete muljetega ja tuleksid koos sõpradega jälle tagasi.

Kadri Moppel

Kadri MoppelVõrumaa turismikoordinaator

Mob +372 5331 1919
e-post: kadri.moppel@vaa.ee

Kadri on põline võrukas. Turismialased algteadmised on Kadri omandanud Tallinna Majanduskoolis, kõrghariduse omandas ta Eesti-Ameerika Ärikolledžis rahvusvahelise turismi juhtimise erialal. Enne turismikoordinaatori ametikohale asumist töötas ta 12 aastat Võrumaa suurima hotelli müügi-ja turundusjuhina ning on aastaid olnud tegev Võrumaa Turismiliidu juhatuses.
Kadri peamisteks tööülesanneteks Võrumaa Arenguagentuuris on Võrumaa turismi tegevuskava uuendamine, turismiettevõtjate koostööprojektide toetamine ning koordineerimine, kohaturunduskampaaniate korraldamine, ühisturunduse korraldamine ning turismimessidel osalemiste koordineerimine, koostöö korraldamine turismiorganisatsioonide ning turismiettevõtjate vahel.
Kadri usub, et Võrumaa on võrratu ning meil on turistidele pakkuda külastamiseks erilisi kohti ja ehedaid emotsioone.

Aarne Leima

Aarne LeimaSetomaa ettevõtluskonsultant

Mob +372 5322 6961
e-post: aarne.leima@setomaa.ee

Aarne on pärit Misso vallast, lõpetanud keskkooli Tartus ja Tallinna Merekooli laeva automaatseadmete erialal. Pärast kümmekond aastat meresõite töötas pikka aega Eesti Mereagentuuris ja viimased viis aastat juhatas puitbriketti tootvat osaühingut. Aarne näeb Setomaas piisavat potensiaali, et inimesed võiksid seal elada ja ka edukalt ettevõtlusega tegeleda. Enda tegevust näeb ta eelkõige ettevõtjatele turundusvõimaluste loomisel ja ühistegevuse arendamisel.

Kadri KangroKadri Kangro

Kogukondliku ettevõtlikkuse projektijuht

Mob +372 510 7487, +372 5194 8484
e-post: kadri@vaa.ee

Kadri omandas Tartu Ülikoolis arsti kutse ning spetsialiseerus rahvatervise valdkonnale. Ta on töötanud kaheksa aastat Eesti Haigekassa peaspetsialistina raviasutuste juhupõhise rahastamise alal ning viimasel paaril aastal olnud aktiivselt kaasatud kohaliku omavalitsuse sotsiaal-ja tervisevaldkonna juhtimisse. Kuus aastat tagasi vahetas pealinnaelu maaelu vastu ja pühendus eeskätt perele ja kogukonna elule, mis on andnud varasemast erineva uue vaatenurga kogu tervisevaldkonnale. Stabiilne ja turvaline tööelu on üks olulisim tervise alustala, seetõttu peab ta oluliseks aidata kaasa paremate ning inimeste vajadusi arvestavate töötingimuste ja töötamist toetavate teenuste arendamisele Võrumaal.

Kuldar Leis

Kagu-Eesti ettevõtlusvaldkonna nõustaja

Mob +372 504 8123
e-post: kuldar.leis@polva.ee

Kuldar on pärit Põlvast, õppinud piimatehnoloogiat Õisu tehnikumis ja majandusteadust Tartu Ülikoolis. Töötanud lihttöötajast juhini sellistes ettevõtetes kui Põlva Piim, Hoiupank, Ühinenud Meiereid, Ösel Foods, Nordic Foods ja Premia. 25 aastat tagasi tekkisid esimesed kokkupuuted investeerimise ja ettevõtlusega ning nüüd ongi muud tegevused tagaplaanil ja fookus ettevõtlusel nii ise tegutsedes kui teisi utsitades. Südamelähedased on valdkonnad, mis suunatud kaugemale tulevikku ja otsapidi teaduse või mõne krutskiga seotud. Lähem kokkupuude on olnud toidutööstuse, panganduse, turismi, ehituse ja start-upide taganttõukamisega. Võrumaal tahan aidata ettevõtlikke hingi oma ideesid ellu viia.

Evelin Meldre

Turismikoordinaator
Lapsepuhkusel
e-post: evelin@vaa.ee

Evelin omandas kõrghariduse TÜ Pärnu Kolledži turismi- ja hotelliettevõtluse erialal. Eelnevalt on töökogemusi nii avalikus-, era- kui ka mittetulundussektoris. Juhtinud edukalt erinevaid rahvusvahelisi kui ka kohalikke projekte.

Evelyn Tõniste

Kodanikuühenduste konsultant
Lapsepuhkusel
e-post: evelyn@vaa.ee

Evelyn on gümnaasiumihariduse omandanud Võrus, rakendusliku kõrghariduse raamatupidamise erialal Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis. Tööalaselt on ta varem olnud tegev pigem finantsmaailmas, töötades pangas tellerina ning tehes raamatupidamist väikeettevõtetele. Ta on alati väga kõrgelt hinnanud kodanikeühendusi ja inimesi, kes vabatahtlikult panustavad oma aega ja energiat meie kõigi heaks ning otsinud võimalusi ka ise panustada. Esimese väljakutsena asus ta tööle algatuse “Maale elama” koordinaatorina. 2013. aasta novembri lõpust töötab Evelyn Võrumaa kodanikuühenduste konsultandina.

Kaisa Äärmaa

Turismiinfokeskuse info- ja arenduskonsultant
Lapsepuhkusel
e-post: kaisa@vaa.ee

Kaisa on pärit väikesest männilinnast Elvast. Kõrghariduse omandas ta Tartu Ülikoolis majanduse erialal. Turismialased algteadmised sai ta Tartu Kutsehariduskeskusest, mille lõpetamise järel asus tööle Tartu Külastuskeskusesse. Turismiga on seotud aastast 2009. Peamisteks tööülesanneteks on turismiinfo kogumine ja edastamine, riikliku andmebaasi www.puhkaeestis.ee Võrumaa info haldamine, erinevate turismitrükiste koostamises ja projektides osalemine, piirkonna arendus- ja turundustegevustes osalemine. Kaisa peab oluliseks toredate emotsioonide loomist külastajatele ja nende huvi kasvatamist piirkonna vastu.