SA Võrumaa Arenguagentuur tegevus sai alguse aastal 1993 kui loodi Kagu-Eesti Ettevõtluskeskus. Sihtasutus on riigi poolt asutatud üleriigilisse MAK tugivõrgustikku kuuluv organisatsioon, mis pakub info-, nõustamis- ja koolitusteenust ettevõtetele, vabaühendustele ja kohalikele omavalitsustele. Sihtasutus viib ellu noorte ettevõtlikkusega seotud tegevusi Võru maakonnas.

Sihtasutus tegutseb Võrumaa elanike huvides ja pakub partnerluse kaudu toetust piirkonna ettevõtluskeskkonda ja elukvaliteeti parandavate projektide elluviimises. Agentuur viib ellu maakonnale olulisi ettevõtluse ja piirkondliku arengu projekte ning alates 2009.a aprillist kuulub sihtasutuse koosseisu Võrumaa Turismiinfokeskus, mis jagab linna ja maakonna külalistele turismiinfot vaatamisväärsuste ja turismiteenuste kohta, tegeleb maakonna turismiarenduse ja turismitrükiste koostamisega.

SA Võrumaa Arenguagentuuri väärtused:

  • koostöö ja partnerlus ettevõtjate, omavalitsuste, vabaühenduste, arendus-organisatsioonide ja haridusasutustega;
  • uute ideede genereerimine ja neile rahastuse leidmine;
  • era-, avaliku- ja mittetulundusorganisatsioonide arengu toetamine läbi arendus- ja koolitustegevuse, info levitamise, projektide koordineerimise ja professionaalse nõustamise.