Võrumaa Arenguagentuuri 34. nädala eelinfo

Neljapäev, 24. august

Võrumaa Omavalitsuste Liidu laiendatud majanduskomisjoni koosolek. Võrumaa Arenguagentuurist osalevad juhataja Taivo Tali ja ettevõtluskonsultant Ivi Martens. Lisateave: Taivo Tali 5855 0202, taivo@vaa.ee.

Võrumaad külastab Kokkola linna esindus. Võrumaad tutvustab Võrumaa Arenguagentuurist Kadri Moppel. Lisateave: Kadri Moppel  5331 1919, kadri.moppel@vaa.ee.

Reede, 25. august

Võrumaad külastab Kokkola linna esindus. Võrumaad tutvustab Võrumaa Arenguagentuurist Kadri Moppel. Lisateave: Kadri Moppel  5331 1919, kadri.moppel@vaa.ee.

Võrumaa omavalitsused asutasid sihtasutuse koostööks ja arendustegevusteks haldusreformijärgses maakonnas

Täna, 17. augustil asutasid kõik kolmteist Võru maakonna omavalitsust ning hetkel veel Põlva maakonda kuuluv Orava vald koostöö- ja arendusorganisatsiooni sihtasutus Võrumaa Arenduskeskus.

Võrumaa Arenduskeskuse loomist ajendas käimasolev riigi- ja haldusreform, millega suunatakse seni maavalitsuse poolt täidetavad maakonna arendus-, rahvatervise, turvalisuse ja kultuurivaldkonna ülesanded omavalitsustele ühiseks täitmiseks. Aasta lõpus ühineb loodava arenduskeskusega ka riigi poolt asutatud maakondlik arenduskeskus SA Võrumaa Arenguagentuur. Samuti lähevad loodavale keskusele üle paljud Võrumaa Omavalitsuste Liidu senised tegevused.

„Sihtasutus Võrumaa Arenduskeskus on tuleviku omavalitsuste koostöö süda. Ühelt poolt oli uue organisatsiooni asutamine sunnitud käik, et võtta üle haldus- ja riigireformi järel kaduvate organisatsioonide ülesanded. Teiselt poolt on see aga väga kaalutletud samm, et tugevdada Võrumaad ning ühendada arendusülesanded ja -vastutus ühte organisatsiooni kokku. Ülesannete konsolideerimisega soovivad omavalitsused vältida senisest killustatusest tingitud probleeme,“ rääkis kuni jaanuari lõpuni sihtasutuse juhatajaks määratud Võrumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Mailis Koger.

Vastloodud organisatsiooni põhikirjajärgne eesmärk on maakonna ja selle ettevõtluse terviklik ning süsteemne arendamine, toetades erinevate teenustega era-, avaliku- ja kolmanda sektori organisatsioone ning üksikisikuid.

Esialgse kontseptsiooni kohaselt kuulub loodavasse organisatsiooni 15 ametikohta. Ühinemise järel tulevad SA Võrumaa Arenguagentuuri töötajad loodavasse sihtasutusse üle, ülejäänud ametikohtade täitmiseks toimuvad aasta lõpus konkursid.

Lisainfo:
Mailis Koger
Võrumaa OL juhatuse esimees
Tel 5305 5555
mailis@vorumaa.ee

Võrumaa Arenguagentuuri 33. nädala eelinfo

Esmaspäev, 14. august

Tsentris toimub AS Ettevõtliku Võrumaa koosolek. Võrumaa Arenguagentuurist osalevad juhataja Taivo Tali ja kogukondliku ettevõtlikuse projektijuht Kadri Kangro. Lisateave: Taivo Tali 5855 0202, taivo@vaa.ee.

Kolmapäev, 16. august

Töötukassas toimub alustava ettevõtja toetuse saajatele seminar (EVAT). Võrumaa Arenguagentuurist osaleb juhataja Taivo Tali. Lisateave: Taivo Tali 5855 0202, taivo@vaa.ee.

Vabaühenduste konsultant Katrin Volman osaleb KÜSKi suminaril Lammasmäe Puhkekeskuses. Lisateave: Katrin Volman, 525 1750, katrin@vaa.ee.

Neljapäev, 17. august

Rahandusministeeriumis toimub regionaalarengu programmide edasise rakendamise nõupidamine. Võrumaa Arenguagentuurist osaleb juhataja Taivo Tali. Lisateave: Taivo Tali 5855 0202, taivo@vaa.ee.

Vabaühenduste konsultant Katrin Volman osaleb KÜSKi suminaril Lammasmäe Puhkekeskuses. Lisateave: Katrin Volman, 525 1750, katrin@vaa.ee.

Reede 18. august ja laupäev 19. august

Võrumaa Turismiinfokeskuse infotelk on Võru Linnapäevade raames väljas. Lisateave: Kaisa Äärmaa 5698 4971, kaisa@vaa.ee.

Haanimaa VII suidsusanna nätäl

Traditsiooniks saanud ja järjekorras juba 7. Haanjamaa suitsusauna nädal toimub 10.-13. augustil 2017 Võrumaal.

Haanjamaa suitsusauna nädal on UNESCO vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja kantud suitsusauna pärimust ja eluviisi külastajatega jagav kultuuri- ja elustiilisündmus. Suitsusaunas käimine on mitmetes Haanjamaa peredes tänaseni loomulik elu osa. Igal saunal on oma lugu ja omad traditsioonid. Jagame ning tutvustame külalistele seda väärtuslikku, mis meil on.

Suitsusauna nädal aktiviseerib kohalikku sauna kogukonda ja elavdab saunapärimuse jagamist kogukonna siseselt ja saunakülalistele. Sündmus koosneb töötubadest, koos musitseerimisest, ekskursioonidest ja Haanjamaa peredes suitsusaunas käimisest. Saunalised on kaasatud kõikidesse tegevustesse, mida tuleb ühel saunapäeval teha: puude toomine, kütmine, vee tassimine, vihtade tegemine ja palju muud. Lisaks saunale on oluline roll pärimusmuusikal, käsitööl ja tervislikul kohalikul toidul, mis on saunapäeva ja Haanjamaa elustiili loomulik osa.

Täpsema info toimuva kohta leiad programmi lingi alt.
Samuti võib alati kirjutada ja helistada lisainfo saamiseks:
Eda Veeroja, tel 503 2341 või e-posti teel eda.veeroja@gmail.com

Leader logo

MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER projektitoetuste 2017. aasta II taotlusvooru

Taotlusvoor küla- ja kultuurimeetmetele on avatud 18.-26. september 2017. Projektitaotluste hindamise tähtaeg: hiljemalt 24. november 2017.

Projektitoetust saab taotleda alameetmetest:
Alameede 1.1 Külakogukondade arendamine
Alameede 1.2 Kohaliku kultuuripärandi säilitamine läbi koostöö
Taotlusvoorueelsed infopäevad küla- ja kultuurimeetme taotlejatele toimuvad:
Mõniste, Rõuge ja Varstu valla taotlejatele esmaspäeval 28. augustil 2017 Sänna
Kultuurimõisa saalis, Sänna külas Rõuge vallas kell 15:00;
Haanja, Lasva, Vastseliina ja Võru valla taotlejatele teisipäeval 29. augustil 2017 Võru
Vallavalitsuse saalis (II k) Võrumõisa tee 4a, Võru linn kell 15:00;
Antsla, Sõmerpalu ja Urvaste valla taotlejatele kolmapäeval 30. augustil 2017 Uue-Antsla
Rahvamaja saalis kell 15:00. Loe veel

Võrumaa Arenguagentuuri 31. nädala eelinfo

Neljapäev ja reede, 3.-4. august

Naissaarel toimub MAK võrgustiku suveseminar, Võrumaa Arenguagentuurist osalevad juhataja Taivo Tali ja vabaühenduste konsultant Katrin Volman. Lisateave: Taivo Tali 5855 0202, taivo@vaa.ee.

Laupäev, 5. august

Luhamaal toimub Seto Kuningriik. Lisateave: Aarne Leima 5322 6961, aarne.leima@setomaa.ee.

 

Võrumaal käivitub projekt, millega ühendatakse vähemalt 90% eramutest ja ärihoonetest fiiberoptilise sidekaabli võrguga.

Eesti Andmesidevõrk MTÜ on algatanud koostöös kohalike omavalitsustega Võrumaal projekti „Internet Koju“, mille eesmärk on ühendada vähemalt 90% potentsiaalsetest tarbijatest ülikiiret internetiühendust võimaldava fiiberoptilise sidevõrguga. Käesoleval aastal toimub projektide ettevalmistamine, aastatel 2018 – 2020 projekteerimine ja sidevõrgu ehitus.

Internetiühendus on sama oluline kui veevärk või elektriühendus. Järgmiseks „tiigrihüppeks“ on vaja Eesti kõigile kodudele ja ettevõtetele muuta kättesaadavaks kiire ja stabiilne sideteenus. Fiiberoptiline sidevõrk võimaldab aastakümneteks praktiliselt piiramatuid andmesidekiirused, mis toob tarbijateni praegused ja homsed digilahendused – internet, televisioon, valvesüsteemid, nutika kodu lahendused jm.

Sellest vajadusest on aru saanud ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning on algatanud meetme, millega toetatakse internetiühenduse loomist turutõrke piirkondades. Paraku on vahendid piiratud. Projekti edu eeldusteks on kohalike omavalitsuste koostöö ja võrguga liituda soovijate võimalikult suur arv.

Liitumissoovi esitamiseks on avatud veebileht internetkoju.ee, kus on võimalik kaardile märkida aadress, kuhu internetikaabel peaks jõudma. Projekti raames tuuakse fiiberoptiline kaabel majja ja kaablivõrguga liitumine läheb soovijale maksma maksimaalselt 150 eurot. Eesti Andmesidevõrk MTÜ tegeleb ainult võrgu haldamisega. Digiteenuseid hakkavad pakkuma Eestis tegutsevad sideettevõtted pärast võrgu valmimist. Lõppteenuste valikust saab klient ülevaate sideettevõtete kodulehtedelt.

Projekti „Internet koju“ kohta saab lisainfot kodulehelt internetkoju.ee või kohalikust omavalitusest.

Osale oma ettevõttega Eesti suurimal ettevõtluskonkursil!

Ootame kõiki ettevõtteid osalema suurimal ettevõtluskonkursil Eesti Parimad Ettevõtted 2017, kus muuhulgas valitakse välja Aasta Ettevõte 2017.
Tegu on Eesti suurima ettevõtluskonkursiga, mis toimub era- ja avaliku sektori koostöös.
Ettevõtjaid kutsuvad osalema Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS).

Pane ka Sina oma ettevõte proovile!

Ettevõtluskonkurss liidab endas kaks osa:
Ettevõtluse auhind 2017– kanditeeri: http://www.eas.ee/ettevotluseauhind/
Eesti Ettevõtete Konkurentsvõime edetabel 2017-kanditeeri http://www.ettevotluskonkurss.ee/2017 Loe veel

Võrumaa Arenguagentuuri 26. nädala tegemised

Esmaspäev, 26. juuni

Turismiinfotöötajate ringreis Võrumaa vaatamisväärsuste ja turismiettevõtete juurde. Lisateave: Kaisa Äärmaa 5698 4971, kaisa@vaa.ee.
Kogukondliku ettevõtlikuse projekti tegevuste arutelu. Lisateave: Kadri Kangro, 510 7487, kadri@vaa.ee.
Seto kongressi ettevalmistav koosolek Nedsaja külas. Lisateave: Aarne Leima 5322 6961, aarne.leima@setomaa.ee.
Turismikoordinaator Kadri Moppel viibib puhkusel, naaseb 31. juulil. Lisateave: Kadri Moppel  5331 1919, kadri.moppel@vaa.ee.

Teisipäev, 27. juuni

Coop Local projektipartnerite koosolek Apes. Lisateave: Aarne Leima 5322 6961, aarne.leima@setomaa.ee.
TSENTRiga koostöö arutelu. Lisateave: Taivo Tali 5855 0202, taivo@vaa.ee.

Võrumaa Arenguagentruui 25. nädala eelinfo

Esmaspäev, 19. juuni

Starditoetuse ettepanekute arutelu Puurmannis. Lisateave: Ivi Martens 5349 7303, ivi@vaa.ee.
Võrumaa Arenguagentuuri nõukogu korraline koosolek Võru Maavalitsuse saalis. Lisateave: Taivo Tali 5855 0202, taivo@vaa.ee.
Ameerika saatkonna kaks nõunikku külastavad Värska kanti. Lisateave: Aarne Leima 5322 6961, aarne.leima@setomaa.ee.

Teisipäev, 20. juuni

Võrumaa Arenguagentuuri info- ja konsultatsioonipäev Misso vallas. Lisateave: Taivo Tali 5855 0202, taivo@vaa.ee.

Kolmpäev, 21. juuni

Võrumaa Arenguagentuuri siseaudit. Lisateave: Taivo Tali 5855 0202, taivo@vaa.ee.
Võru Vallavalitsuses toimub projekti “Internet koju” infokoosolek. Lisateave: Katrin Volman, 525 1750, katrin@vaa.ee.