Võrumaa Arenguagentuuri 50. nädala eelinfo

Esmaspäev, 11. detsember
 • Kogukondliku ettevõtlikkuse projekti lõpuseminar Kubija hotellis. Lisateave: Kadri Kangro, 510 7487, kadri@vaa.ee.
Teisipäev, 12. detsember
 • Vabaühenduste konsultant osaleb Vabaühenduste messi kokkuvõtval koosolekul Navi külas. Lisateave: Katrin Volman, 525 1750, katrin@vaa.ee.
Kolmapeäv, 13. detsember
 • PATEE 2018-2019 projektide kaitsmine. Lisateave: Taivo Tali 5855 0202, taivo@vaa.ee.
 • Ettevõtluskonsultant Ivi Martens osaleb Narvas arendustöötajate koolitusel. Lisateave: Ivi Martens 5349 7303, ivi@vaa.ee.
Neljapäev, 14. detsember
 • Ettevõtluskonsultant Ivi Martens osaleb Narvas arendustöötajate koolitusel. Lisateave: Ivi Martens 5349 7303, ivi@vaa.ee.
Reede, 15. detsember
 • VAA nõukogu koosolek Kubijal. Lisateave: Taivo Tali 5855 0202, taivo@vaa.ee.

Toetusprogramm „Vana-Võromaa pärimuskultuuri programm 2018–2021“ taotlusvoor avaneb 11. detsembril 2017 ja kestab 15. jaanuarini 2018

Avalik konkurss kultuuriprogrammi „Vana-Võromaa pärimuskultuuri programm 2018–2021“ taotlustele algab 11. detsembril. Taotluste esitamise viimane tähtaeg on 15. jaanuaril 2018 (kaasaarvatud). Vastu võetakse taotlusi 2018. aastal läbi viidavate projektide jaoks.

Programmi üldeesmärgiks on hoida Vana-Võromaa kultuurilist ja keelelist eripära, elulaadi, tavasid ja kombeid ning oskusi, tugevdada võru keele ja pärimusliku kultuuri keskkonda, laiendada võru keele kasutusvaldkondi ja tugevdada kultuuriruumi kogukonda. Programmi tegevuspiirkonnaks on kogu ajalooline Võrumaa. Tänapäeval asub kaheksa kihelkonnaga piiritletud ajalooline võru keele- ja kultuuriruum Võru, Põlva, Valga ja Tartu maakondades.

Programm „Vana-Võromaa pärimuskultuuri programm 2018–2021“ põhineb aastail 2000–2009 toiminud riiklikul programmil „Lõunaeesti keel ja kultuur“ ja on jätkuks programmidele „Vana Võrumaa kultuuriprogramm 2010–2013“ ning „Vana Võrumaa kultuuriprogramm 2014–2017“. Programmi koordineerimise ja täitmise eest vastutab Rahvakultuuri Keskus.

Toetuse saajad võivad olla riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja nende allasutused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud, äri-ja mittetulundusühingud, sihtasutused ning füüsilisest isikust ettevõtjad. Vastavalt kavandatavatele tegevustele saab valida kas projektitoetuse või tegevustoetuse taotlusvormi.

Taotlused palume esitada digitaalselt allkirjastatuna: programmid@rahvakultuur.ee või saata postiga Rahvakultuuri Keskusesse aadressil J. Vilmsi 55, 10147 Tallinn

Vana-Võromaa pärimuskultuuri programmi tervikteksti ning toetuste taotlemise tingimustega saab tutvuda Rahvakultuuri Keskuse veebilehel http://www.rahvakultuur.ee/?s=2388

Lisainfo: Marika Kutser, programmi koordinaator, tel: 600 9176, e-post: marika.kutser@rahvakultuur.ee

Võrumaa Arenguagentuuri 49. nädala eelinfo

Esmaspäev, 4. detsember
 • Turimsikoordinaator Kadri Moppel ja turismiinokeskuse info- ja arenduskonsultant Elis Luik on hõivatud Riigikogus näitus-müügi korraldamisega. Lisateave: Kadri Moppel 5331 1919, kadri.moppel@vaa.ee.
Teisipäev, 5. detsember
 • Turimsikoordinaator Kadri Mopple ja turismiinokeskuse info- ja arenduskonsultant Elis Luik on hõivatud Riigikogus näitus-müügi korraldamisega. Lisateave: Kadri Moppel 5331 1919, kadri.moppel@vaa.ee.
 • Kogukondliku ettevõtlikkuse projektijuhti Kadri Kangro osaleb nooret ettevõtluslaagris, mille käigus külastatakse koos Rõuge, Varstu ja Haanja kooli noortega piirkonna ettevõtteid ja viiakse läbi ühisseminar. Lisateave: Kadri Kangro, 510 7487, kadri@vaa.ee.
Kolmapeäv, 6. detsember
 • Kogukondliku ettevõtlikkuse projektijuhti Kadri Kangro osaleb nooret ettevõtluslaagris, mille käigus külastatakse koos Rõuge, Varstu ja Haanja kooli noortega piirkonna ettevõtteid ja viiakse läbi ühisseminar. Lisateave: Kadri Kangro, 510 7487, kadri@vaa.ee.
 • Turismikoordinaator Kadri Moppel ja turismiinfokekuse infokonsultant Gerta Hääl osalevad Elvas turismipiirkonna koosolekul. Lisateave: Kadri Moppel 5331 1919, kadri.moppel@vaa.ee.
Neljapäev, 7. detsember
 • Toimub Võrumaa piirkonna turundamise seminar. Lisateave: Kadri Moppel 5331 1919, kadri.moppel@vaa.ee.
Reede, 8. detsember
 • Juhataja Taivo Tali ja ettevõtluskonsultant Ivi Martens osalevad Sart Up Day koolitusel Tartus. Lisateave: Taivo Tali 5855 0202, taivo@vaa.ee.

Võrumaa Arenguagentuuri 48. nädala eelinfo

Esmaspäev, 27. november
Teisipäev, 28. november
 • SALET Lõuna-Eesti arengu- ja koostöövõimaluste arutelu Otepääl. Lisateave: Kadri Moppel  5331 1919, kadri.moppel@vaa.ee.
 • Võrumaa ja Põlvamaa kodanikühenduste õppereis Pärnumaale. Lisateave: Katrin Volman, 525 1750, katrin@vaa.ee.
Kolmapäev, 29. november
 • MAK võrgustiku juhtide koosolek Toilas. Lisateave: Taivo Tali 5855 0202, taivo@vaa.ee.
Neljapäev, 30. november
 • Kogu kollektiiv viibib Maakondlike Arenduskeskuste Talveseminaril Toilas. Lisateave: Taivo Tali 5855 0202, taivo@vaa.ee.
Reede, 1. detsember
 • Kogu kollektiiv viibib Maakondlike Arenduskeskuste Talveseminaril Toilas. Lisateave: Taivo Tali 5855 0202, taivo@vaa.ee.

 

SA Võrumaa Arenduskeskus komplekteerib meeskonda

SA Võrumaa Arenduskeskus on välja kuulutanud konkursid töötajate leidmiseks. Konkurssidega otsitakse tegevjuhti, arendusnõunikku, ettevõtluskonsultanti, rahvatervise- ja turvalisuse spetsialisti, kultuurispetsialisti ja sekretär-asjaajajat.

Täpsem info: http://vorumaa.ee/dokumendid-kategooria/sa-vorumaa-arenduskeskus/ või telefonil +372 514 5985 (juhatuse liige Tiit Toots).

SA Võrumaa Arenduskeskuse uueks juhiks valiti Tiit Toots

10. novembril 2017 toimunud SA Võrumaa Arenduskeskuse nõukogu koosolekul valiti uueks juhatuse liikmeks Tiit Toots, kelle volitused juhatuse liikmena algavad 15. novembril. Senine juhatuse liige Mailis Koger astus juhatuse liikme kohalt tagasi seoses Rõuge vallavanema ametikohale asumisega.

Juhatuse liikme Tiit Tootsi sõnul on tema esmasteks tööülesanneteks sihtasutuse meeskonna komplekteerimine, milleks kuulutatakse lähiajal välja ka avalikud konkursid. Lisaks seisab enne aasta lõppu ees SA Võrumaa Arenduskeskuse ning SA Võrumaa Arenguagentuuri ühinemise lõpule viimine. Järgmise aasta olulisemateks väljakutseteks on organisatsiooni käivitamine, asutajate ja maakonna huvide eest seismine nii kohalikul kui ka riigi tasandil ning võimalikult laiapõhjalise uue Võrumaa arengustrateegia koostamine. Loe veel

Võrumaa Arenguagentuuri 46. nädala eelinfo

Esmaspäev, 13. novmeber
 • Juhataja Taivo Tali ja vabaühenduste konsultant Katrin Volman osalevad Võrumaa tegusate kodanike ja ühenduste tunnustamise komisjoni koosolekul. Lisateave: Katrin Volman, 525 1750, katrin@vaa.ee.
Teisipäev, 14. november
 • Vabaühenduste konsultant Katrin Volman ja turismiinfokeskuse info- ja arenduskonsultant Elis Luik osalevad MAK võrgustiku uute töötajate sisseelamiskoolitusel Eistveres. Lisateave: Katrin Volman, 525 1750, katrin@vaa.ee.
 • Setomaa ettevõtluskonsultant Aarne Leima osaleb projekti Coop Local liha- ja piimatootjatele mõeldud turunduskoolitusel Kubja hotellis. Lisateave: Aarne Leima 5322 6961, aarne.leima@setomaa.ee.
Kolmapäev, 15. november
 • Juhataja Taivo Tali ja ettevõtluskonsultant Terje Moisto osalevad Võrumaa Arenguagentuuri nõukogu koosolekul. Lisateave: Taivo Tali 5855 0202, taivo@vaa.ee.
 • Turismikoordinaator Kadri Moppel osaleb piirkonna turundamise koolitusel Võru Instituudis. Lisateave: Kadri Moppel  5331 1919, kadri.moppel@vaa.ee.
 • Setomaa ettevõtluskonsultant Aarne Leima osaleb projekti Coop Local liha- ja piimatootjatele mõeldud õppereisil. Lisateave: Aarne Leima 5322 6961, aarne.leima@setomaa.ee.
Neljapäev, 16. november
 • Juhataja Taivo Tali osaleb MAK võrgustiku juhatajte koosolekul Tallinnas. Lisateave: Taivo Tali 5855 0202, taivo@vaa.ee.

 

Uma söögi laat tulõ jäl

Timahavanõ Uma Meki suurlaat tulõ seo puulpäävä Võro spordikeskusõn. Joba katsas kõrd peetävä laadu pääle om uuta sadakund söögikraami müüjät Vanalt Võromaalt ja kavvõmbalt kah.

«Päämidselt väikeisi tuutjidõ laadu pääl saa osta egäsugumast söögikraami. Paiga pääle omma tulõman Uma Meki kaubamärgi söögikraami tuutja, a tulõjit om ka Pärnumaalt, Lätist, Peipsi veerest,» selet’ laadu kõrraldaja, Võromaa talopidäjide liidu söögikoordinaator Froschi Esta.

Päält kauplõmisõ saa laadu pääl üten lüvvä mitmõn tüütarõn ja latsilõ omma kõrraldõdu eräle tegemise. Lisas tetäs kauplõjilõ koolitus, kon opatas, kuimuudu umma kaupa parõmbalõ turunda.

Uma söögi nätäl Tal’nan

Inne laatu oll’ Uma Meki söögi nätäl Tal’nan. Orava kandi ettevõttõl Mahlaveskil om Tal’nan uma talopuut, kon pakuti ja tutvustõdi rahvalõ Võromaa süüke. «Mahlaveski tegi ettepanõgi tetä kuuntüüd, hää miil oll’ Tal’nan jalg maha panda,» kõnõl’ Froschi Esta. Timä sõnno perrä oll’ nätä, et Tal’na inemiisile lätt Võromaa süük häste pääle ja om hinnan.

«Võromaa süük om hää nimega, a taast om liiga veidü teedä. Tuust sai ma Tal’nan arvu. A taa süük, midä mi tutvustami, om esi nii hää kvaliteedi ja maiguga,» kitt’ tä.

Froschi Esta sõnno perrä om no jalg Tal’nan ussõ vaihõlõ saadu ja nätä oll’, et huvi Uma Meki söögikraami vasta om olõman. «Tõõnõ murõ om, et ku asi lätt popis, ei jõvva tuutja nii pall’o tuuta,» pelgäs Froschi Esta.

Uma Mekk om võrokõisi söögikaubamärk, midä andas innekõkkõ väikumbilõ tegijile Vanalt Võromaalt. Märgi saanu tuutõl piät olõma paiklikku hõngu man, paiklik tuurainõ vähembält poolõn jaon, ei või tarvita GMO-sid ja ohtligu E-ainõ tulõ kah vällä jättä. Lisas võinu Uma Meki kraam olla paikligu söögitraditsiooniga köüdet.

Kokko om parhilla Uma Meki märgi all ligi 50 tuutjat ja 200 toodõt.

Rahmani Jan, Uma Leht

Võrumaa Arenguagentuuri 45. nädala eelinfo

Esmaspäev, 6. november
 • Turismikoordinaator Kadri Moppel ja juhataja Taivo Tali osalevad PATEE turismiarendamise strateegilise nõukoja koosolekul. Koosoleku käigus annab turismikoordinaator Kadri Moppel ülevaate 2017 tegevustest. Kinnitakase PATEE Võrumaa turismi arendamise 2018-2019 tegevused.  Lisateave: Kadri Moppel  5331 1919, kadri.moppel@vaa.ee.
Teisipäev, 7. november
 • Ettevõtluskonsultant Ivi Martens ja turismiinfokeskuse infokonsultant Gerta Hääl viivad läbi Võrumaa Arenguagentuuri inventuuri maakonnas. Lisateave: Ivi Martens 5349 7303, ivi@vaa.ee.
Kolmapäev, 8. november
 • Turismikoordinaator Kadri Moppel osaleb Riigikogu näitus-müügi korraldusmeeskonna töökoosolekul ja MTÜ Setomaa Turismi pakettimise töötoas Setomaal. Lisateave: Kadri Moppel  5331 1919, kadri.moppel@vaa.ee.
Neljapäev, 9. november
 • Vabaühenduste konsultant Katrin Volman osaleb Viljandi Pärimusmuusika Aidas toimuval KÜSKi Kogemuspäeval “Kogukonnad ei nuta.” Lisateave: Katrin Volman, 525 1750, katrin@vaa.ee.
 • Turismikoordinaator Kadri Moppel osaleb Toiduvõrgustiku juhtrühma koosolekul. PATEE 2018-2019 tegevuste kinnitamine. Lisateave: Kadri Moppel  5331 1919, kadri.moppel@vaa.ee.
Laupäev, 11. november
 • Võru spordihallis toimub UMA MEKK SUURLAAT

Võrumaa Arenguagentuuri 44. nädala eelinfo

Esmaspäev, 30. oktoober
 • Juhataja Taivo Tali osalev Võrumaa Arenguagentuuri reorganiseerimise töögrupis. Lisateave: Taivo Tali 5855 0202, taivo@vaa.ee.
Teisipäev, 31. oktoober
 • Turismikoordinaator Kadri Moppel osaleb EHE Lõuna-Eesti Võrumaa koosolekul. Lisateave: Kadri Moppel  5331 1919, kadri.moppel@vaa.ee.
 • Ettevõtluskonsultant Ivi Martens osaleb Tallinnas EASi ettevõtlusnädala kokkuvõtval koosolekul. Lisateave: Ivi Martens 5349 7303, ivi@vaa.ee.
Kolmapäev, 1. november
 • Vabaühenduste konsultant Katrin Volman osaleb Kohaliku Omaalgatuse Programmi projektitaotluste hindamiskomisjoni koosolekul KÜSKi vaatlejana. Lisateave: Katrin Volman, 525 1750, katrin@vaa.ee.
Neljapäev, 2. november
 • Juhataja Taivo Tali osaleb Maksu- ja Tolliameti maksumuudatuste seminaril. Lisateave: Taivo Tali 5855 0202, taivo@vaa.ee.
Laupäev, 4. november
 • Vabaühenduste konsultant Katrin Volman osaleb propjekti “Kogukonna Kasvulava” õpirännakul Karula ja Kaika kanti. Lisateave: Katrin Volman, 525 1750, katrin@vaa.ee.