Turismiga seotud tegevuste jaoks on SA Võrumaa Arenguagentuur koostöös MTÜ-ga Võrumaa Turismiliit, Võru linnavalitsuse, Võru Maavalitsuse ning Võrumaa Omavalitsuste Liiduga loonud turismikoordinaatori ametikoha*. Turismikoordinaatori peamisteks tööülesanneteks on turismiettevõtjate koostööprojektide toetamine ning koordineerimine, kohaturunduskampaaniate ja ühisturunduse korraldamine ning turismiorganisatsioonide, avaliku sektori ning turismiettevõtjate vahelise koostöö korraldamine.

Hetkel töös olevad projektid:
– MTÜ Võrumaa Turismiliidu ühisprojekti “UMA MEKK Võrumaa külalisele” projektijuhtimine (projekt hõlmab UMA MEKK Kohvikute ja restoranide nädala korraldamist)
– Laste Lõunamaa projektijuhtimine
– “Uma ja hää” ajalehe koostamine
– Turismikaarti koostamine Võru Maksimarketisse
– Koolivaheaja (aprill) info koondamine ja turundamine
– Mõniste-Varstu-Misso-Haanja-Rõuge-Antsla- Urvaste turismiga seotud ettevõtete koosoleku/ümarlaua ettevalmistamine (Metsavenna talu, 27.03 kell 11:00)
– Turismiobjektide koolitused ette valmistamine (koolitus toimub 23.05 Vastseliina Piiskopilinnuses).

Läbiviidud tegevused 2017
– Koolivaheaja (märts) info koondamine ja turundamine
– Leader 2.1 meetmesse taotluse ettevalmistamine
– Tourest 2017 mess (Puhka Eestis hallis Võrumaa ühispinna ning Võrukaeltega Võrumaale lastehalli sisustamine)
– Imagokataloog Võrumaa- mahe ja muhe EST ja ENG kataloogi koostamine
– Balttour messil osalemine (ühispind SA Lõuna-Eesti turismiga)
visitvoru.ee lehe uuendamine

– Helsingi Mardilaat 2016 osalemine
– Koostöös Võru Linnavalitsusega Võru linnakaardi uuendamine

Võrumaa turismikoordinaator
Kadri Moppel
kadri.moppel@vaa.ee
GSM (+372) 5331 1919

* Turismikoordinaatori ametikohta rahastatakse Võru maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi 2015-2016 Vabariigi Valitsuse ja Euroopa Komisjoni poolt kinnitatud „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014−2020″ -prioriteetse suuna 5 „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ja piirkondliku ettevõtluse arendamine” meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine” tegevuse 5.4.2. „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” raames.