Turismiga seotud tegevuste jaoks on SA Võrumaa Arenguagentuur koostöös MTÜ Võrumaa Turismiliit, Võru Linnavalitsuse, Võru Maavalitsuse ning Võrumaa Omavalitsuste Liiduga loonud turismikoordinaatori ametikoha*. Turismikoordinaatori peamisteks tööülesanneteks on turismiettevõtjate koostööprojektide toetamine ning koordineerimine, kohaturunduskampaaniate ja ühisturunduse korraldamine ning turismiorganisatsioonide, avaliku sektori ning turismiettevõtjate vahelise koostöö korraldamine.

 

Hetkel töös olevad projektid:

 • MTÜ Võrumaa Turismiliidu ja SA Võrumaa Arenguagentuuri ühisprojekti “Võrumaa turismitoodete arendamine” 2017-2019 projekti koordineerimine
 • MTÜ Võrumaa Turismiliidu ja SA Võrumaa Arenguagentuuri ühisprojekti “UMA MEKK Võrumaa külalisele 2016-2018” koordineerimine (projekt hõlmab UMA MEKK kohvikute ja restoranide nädala korraldamist)
 • Laste Lõunamaa projektijuhtimine
 • PATEE 2018 tegevuste planeerimine
 • Ettevõtlusnädala Turismipäeva 02.10 ettevalmistamine

 

Läbiviidud tegevused 2017

 • LASTE NÄDAL Võrumaa toitlustuskohtades eripakkumiste info koondamine ja turundamine
 • “Uma ja hää”  2017 ajalehe koostamine
 • Vana-Võrumaa turismikaarti koostamine Võru Maksimarketisse ja Kesklinna Konsum kauplusesse
 • Muuseumite öö info koondamine ja turundamine
 • Jaanipäevad Võrumaal info koondamine ja turundamine
 • 4. mail Infopäev koostöös Võrumaa Talupidajate liidu ja Võru Lastefestivaliga turismi ja toitlustamisega seotud ettevõtetele ning toidutootjatele. Infopäev toimus Georgi Hotellis 4. mail kell 11:00-14:00
 • 8. mail toimuva MART KASE koolituse “Mis on minu (ettevõte) lugu ning kuidas seda rääkida” ettevalmistamine. Koolitus toimus Kubija hotell-loodusspaas.
 • Võrumaa ja Põlvamaa turismiobjektide koolituse ette valmistamine (koolitus toimus 23.05 Vastseliina Piiskopilinnuses).
 • Võru linn – Võru vald – Sõmerpalu – Lasva – Vastseliina – Meremäe turismiga seotud ettevõtete koosolek/ümarlaud (Vastseliina linnuses 17. aprillil kell 11:00)
 • UMA MEKK kohvikute ja restoranide nädala korraldamine ja turundamine Võrumaal 10-16.04
 • Mõniste – Varstu – Misso – Haanja – Rõuge – Antsla – Urvaste turismiga seotud ettevõtete koosoleku/ümarlaud (Metsavenna talus, 27. märtisl kell 11:00)
 • Koolivaheaja (aprill) info koondamine ja turundamine
 • Koolivaheaja (märts) info koondamine ja turundamine
 • Leader 2.1 meetmesse taotluse ettevalmistamine, projekt “Võrumaa turismitoodete arendamine”
 • Tourest 2017 mess (Puhka Eestis hallis Võrumaa ühispinna ning Võrukaeltega Võrumaale lastehalli sisustamine)
 • Imagokataloog Võrumaa- mahe ja muhe EST ja ENG kataloogi koostamine
  EST kataloog https://drive.google.com/drive/folders/0B41wcu8f0kqJd1dmNXowOWIwams
  ENG kataloog https://drive.google.com/drive/folders/0B41wcu8f0kqJd1dmNXowOWIwams
 • Balttour messil osalemine (ühispind SA Lõuna-Eesti turismiga)
 • visitvoru.ee lehe uuendamine
 • Helsingi Mardilaat 2016 osalemin
 • Koostöös Võru Linnavalitsusega Võru linnakaardi uuendamine

 

Võrumaa turismikoordinaator
Kadri Moppel
kadri.moppel@vaa.ee
tel 5331 1919

* Turismikoordinaatori ametikohta rahastatakse Võru maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi 2015-2016 Vabariigi Valitsuse ja Euroopa Komisjoni poolt kinnitatud „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014−2020″ -prioriteetse suuna 5 „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ja piirkondliku ettevõtluse arendamine” meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine” tegevuse 5.4.2. „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” raames.