Vabaühenduse juhtide arenguprogrammi eesmärgiks on maakonnas tegutsevate vabaühenduste juhtide kasvanud võimekus organisatsiooni igapäevasel ja pikemaajalisel juhtimisel ning arendamisel. Arenguprogramm koosneb 7 erinevast koolituspäevast, mille organiseerib vabaühenduste konsultant koostöös KÜSK-ga. Järgmine arenguprogramm on viiakse ellu 2017. aastal. Programmis osalemise tingimused avaldatakse detsembris 2016 Võrumaa Arenguagentuuri kodulehel www.vaa.ee.KYSK-Sisemin_logo_KodYhisk_toetuseks
Arenguprogrammi rahastab Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.