Võrumaa Arenguagentuuri 50. nädala eelinfo

Esmaspäev, 11. detsember
 • Kogukondliku ettevõtlikkuse projekti lõpuseminar Kubija hotellis. Lisateave: Kadri Kangro, 510 7487, kadri@vaa.ee.
Teisipäev, 12. detsember
 • Vabaühenduste konsultant osaleb Vabaühenduste messi kokkuvõtval koosolekul Navi külas. Lisateave: Katrin Volman, 525 1750, katrin@vaa.ee.
Kolmapeäv, 13. detsember
 • PATEE 2018-2019 projektide kaitsmine. Lisateave: Taivo Tali 5855 0202, taivo@vaa.ee.
 • Ettevõtluskonsultant Ivi Martens osaleb Narvas arendustöötajate koolitusel. Lisateave: Ivi Martens 5349 7303, ivi@vaa.ee.
Neljapäev, 14. detsember
 • Ettevõtluskonsultant Ivi Martens osaleb Narvas arendustöötajate koolitusel. Lisateave: Ivi Martens 5349 7303, ivi@vaa.ee.
Reede, 15. detsember
 • VAA nõukogu koosolek Kubijal. Lisateave: Taivo Tali 5855 0202, taivo@vaa.ee.

Toetusprogramm „Vana-Võromaa pärimuskultuuri programm 2018–2021“ taotlusvoor avaneb 11. detsembril 2017 ja kestab 15. jaanuarini 2018

Avalik konkurss kultuuriprogrammi „Vana-Võromaa pärimuskultuuri programm 2018–2021“ taotlustele algab 11. detsembril. Taotluste esitamise viimane tähtaeg on 15. jaanuaril 2018 (kaasaarvatud). Vastu võetakse taotlusi 2018. aastal läbi viidavate projektide jaoks.

Programmi üldeesmärgiks on hoida Vana-Võromaa kultuurilist ja keelelist eripära, elulaadi, tavasid ja kombeid ning oskusi, tugevdada võru keele ja pärimusliku kultuuri keskkonda, laiendada võru keele kasutusvaldkondi ja tugevdada kultuuriruumi kogukonda. Programmi tegevuspiirkonnaks on kogu ajalooline Võrumaa. Tänapäeval asub kaheksa kihelkonnaga piiritletud ajalooline võru keele- ja kultuuriruum Võru, Põlva, Valga ja Tartu maakondades.

Programm „Vana-Võromaa pärimuskultuuri programm 2018–2021“ põhineb aastail 2000–2009 toiminud riiklikul programmil „Lõunaeesti keel ja kultuur“ ja on jätkuks programmidele „Vana Võrumaa kultuuriprogramm 2010–2013“ ning „Vana Võrumaa kultuuriprogramm 2014–2017“. Programmi koordineerimise ja täitmise eest vastutab Rahvakultuuri Keskus.

Toetuse saajad võivad olla riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja nende allasutused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud, äri-ja mittetulundusühingud, sihtasutused ning füüsilisest isikust ettevõtjad. Vastavalt kavandatavatele tegevustele saab valida kas projektitoetuse või tegevustoetuse taotlusvormi.

Taotlused palume esitada digitaalselt allkirjastatuna: programmid@rahvakultuur.ee või saata postiga Rahvakultuuri Keskusesse aadressil J. Vilmsi 55, 10147 Tallinn

Vana-Võromaa pärimuskultuuri programmi tervikteksti ning toetuste taotlemise tingimustega saab tutvuda Rahvakultuuri Keskuse veebilehel http://www.rahvakultuur.ee/?s=2388

Lisainfo: Marika Kutser, programmi koordinaator, tel: 600 9176, e-post: marika.kutser@rahvakultuur.ee

Võrumaa Arenguagentuuri 49. nädala eelinfo

Esmaspäev, 4. detsember
 • Turimsikoordinaator Kadri Moppel ja turismiinokeskuse info- ja arenduskonsultant Elis Luik on hõivatud Riigikogus näitus-müügi korraldamisega. Lisateave: Kadri Moppel 5331 1919, kadri.moppel@vaa.ee.
Teisipäev, 5. detsember
 • Turimsikoordinaator Kadri Mopple ja turismiinokeskuse info- ja arenduskonsultant Elis Luik on hõivatud Riigikogus näitus-müügi korraldamisega. Lisateave: Kadri Moppel 5331 1919, kadri.moppel@vaa.ee.
 • Kogukondliku ettevõtlikkuse projektijuhti Kadri Kangro osaleb nooret ettevõtluslaagris, mille käigus külastatakse koos Rõuge, Varstu ja Haanja kooli noortega piirkonna ettevõtteid ja viiakse läbi ühisseminar. Lisateave: Kadri Kangro, 510 7487, kadri@vaa.ee.
Kolmapeäv, 6. detsember
 • Kogukondliku ettevõtlikkuse projektijuhti Kadri Kangro osaleb nooret ettevõtluslaagris, mille käigus külastatakse koos Rõuge, Varstu ja Haanja kooli noortega piirkonna ettevõtteid ja viiakse läbi ühisseminar. Lisateave: Kadri Kangro, 510 7487, kadri@vaa.ee.
 • Turismikoordinaator Kadri Moppel ja turismiinfokekuse infokonsultant Gerta Hääl osalevad Elvas turismipiirkonna koosolekul. Lisateave: Kadri Moppel 5331 1919, kadri.moppel@vaa.ee.
Neljapäev, 7. detsember
 • Toimub Võrumaa piirkonna turundamise seminar. Lisateave: Kadri Moppel 5331 1919, kadri.moppel@vaa.ee.
Reede, 8. detsember
 • Juhataja Taivo Tali ja ettevõtluskonsultant Ivi Martens osalevad Sart Up Day koolitusel Tartus. Lisateave: Taivo Tali 5855 0202, taivo@vaa.ee.

Võrumaa vabaühenduste messi ülekanne

Võrumaa Arenguagentuuri 48. nädala eelinfo

Esmaspäev, 27. november
Teisipäev, 28. november
 • SALET Lõuna-Eesti arengu- ja koostöövõimaluste arutelu Otepääl. Lisateave: Kadri Moppel  5331 1919, kadri.moppel@vaa.ee.
 • Võrumaa ja Põlvamaa kodanikühenduste õppereis Pärnumaale. Lisateave: Katrin Volman, 525 1750, katrin@vaa.ee.
Kolmapäev, 29. november
 • MAK võrgustiku juhtide koosolek Toilas. Lisateave: Taivo Tali 5855 0202, taivo@vaa.ee.
Neljapäev, 30. november
 • Kogu kollektiiv viibib Maakondlike Arenduskeskuste Talveseminaril Toilas. Lisateave: Taivo Tali 5855 0202, taivo@vaa.ee.
Reede, 1. detsember
 • Kogu kollektiiv viibib Maakondlike Arenduskeskuste Talveseminaril Toilas. Lisateave: Taivo Tali 5855 0202, taivo@vaa.ee.

 

Selgusid Võrumaa kodanikuühiskonna tegusaimad

22. novembril tunnustati Stedingu majas Võrumaa tegusaid kodanikke, toimekaid ühinguid ning ettevõtteid, kes kodanikuühiskonna tegevusi toetavad – laureaadid on Hillar Irves, MTÜ Antsla Jahiselts ning AS Antsla Inno.

Võrumaa tegusaim kodanik 2017 on pikaaegne Võhandu maratoni korraldaja ning Võrumaa spordielu eestvedaja Hillar Irves. Merike Õun, Võrumaa Spordiliidu tegevjuht: „Toimekas mees, kelle kohta käib vanasõna „Kes teeb, see jõuab!“ Hillari alustas 2006. aastal 23 paadiga tollast paadimatka Võhandu Maraton, mille lõpetajate arv 2017. aastal oli rekordiline: 610 paatkonda 10 riigist. Ta on viinud Võrumaa Euroopasse koos meie Tamula järve ja Võhandu jõega. Hillar korraldab veel mitmeid sportlikke üritusi lastele ja täiskasvanutele ning ulatab alati abikäe, kui kuskil korraldamisel abi vaja on.“ Loe veel

Täna algab üle-eestiline Ühisnädal

Täna algab üleriigiline Ühisnädal, mis toob kõikidesse Eesti maakondadesse hulganisti põnevaid sündmusi. 26. novembrini kestval nädalal tehakse kõike seda, mis väärtustab kogukonda ja kogukonna tublide liikmete märkamist ja nende tunnustamist.

Ühisnädala ürituste seast leiab näiteks maakondlikke kodanikuühenduste konverentse, vabakonna tublimate tunnustusüritusi, mõttekodasid, erinevate mittetulundusühingute avatud uste päevi, inspiratsiooniseminare, õppereise, noorte vestlusringe, heategevusaktsioone ja vabatahtliku tegevusega seotut. Nädala jooksul toimuvad ka mitmed konverentsid ja kohtumised, kus saab nii kuulata kui ka ise aktiivselt kaasa rääkida kodanikuühiskonda puudutavatel teemadel. Programmiga, kus on ligi 70 sündmust üle Eesti, saab tutvuda veebiaadressil www.uhisnadal.ee. Loe veel

SA Võrumaa Arenduskeskus komplekteerib meeskonda

SA Võrumaa Arenduskeskus on välja kuulutanud konkursid töötajate leidmiseks. Konkurssidega otsitakse tegevjuhti, arendusnõunikku, ettevõtluskonsultanti, rahvatervise- ja turvalisuse spetsialisti, kultuurispetsialisti ja sekretär-asjaajajat.

Täpsem info: http://vorumaa.ee/dokumendid-kategooria/sa-vorumaa-arenduskeskus/ või telefonil +372 514 5985 (juhatuse liige Tiit Toots).

SA Võrumaa Arenduskeskuse uueks juhiks valiti Tiit Toots

10. novembril 2017 toimunud SA Võrumaa Arenduskeskuse nõukogu koosolekul valiti uueks juhatuse liikmeks Tiit Toots, kelle volitused juhatuse liikmena algavad 15. novembril. Senine juhatuse liige Mailis Koger astus juhatuse liikme kohalt tagasi seoses Rõuge vallavanema ametikohale asumisega.

Juhatuse liikme Tiit Tootsi sõnul on tema esmasteks tööülesanneteks sihtasutuse meeskonna komplekteerimine, milleks kuulutatakse lähiajal välja ka avalikud konkursid. Lisaks seisab enne aasta lõppu ees SA Võrumaa Arenduskeskuse ning SA Võrumaa Arenguagentuuri ühinemise lõpule viimine. Järgmise aasta olulisemateks väljakutseteks on organisatsiooni käivitamine, asutajate ja maakonna huvide eest seismine nii kohalikul kui ka riigi tasandil ning võimalikult laiapõhjalise uue Võrumaa arengustrateegia koostamine. Loe veel

Võrumaa Arenguagentuuri 46. nädala eelinfo

Esmaspäev, 13. novmeber
 • Juhataja Taivo Tali ja vabaühenduste konsultant Katrin Volman osalevad Võrumaa tegusate kodanike ja ühenduste tunnustamise komisjoni koosolekul. Lisateave: Katrin Volman, 525 1750, katrin@vaa.ee.
Teisipäev, 14. november
 • Vabaühenduste konsultant Katrin Volman ja turismiinfokeskuse info- ja arenduskonsultant Elis Luik osalevad MAK võrgustiku uute töötajate sisseelamiskoolitusel Eistveres. Lisateave: Katrin Volman, 525 1750, katrin@vaa.ee.
 • Setomaa ettevõtluskonsultant Aarne Leima osaleb projekti Coop Local liha- ja piimatootjatele mõeldud turunduskoolitusel Kubja hotellis. Lisateave: Aarne Leima 5322 6961, aarne.leima@setomaa.ee.
Kolmapäev, 15. november
 • Juhataja Taivo Tali ja ettevõtluskonsultant Terje Moisto osalevad Võrumaa Arenguagentuuri nõukogu koosolekul. Lisateave: Taivo Tali 5855 0202, taivo@vaa.ee.
 • Turismikoordinaator Kadri Moppel osaleb piirkonna turundamise koolitusel Võru Instituudis. Lisateave: Kadri Moppel  5331 1919, kadri.moppel@vaa.ee.
 • Setomaa ettevõtluskonsultant Aarne Leima osaleb projekti Coop Local liha- ja piimatootjatele mõeldud õppereisil. Lisateave: Aarne Leima 5322 6961, aarne.leima@setomaa.ee.
Neljapäev, 16. november
 • Juhataja Taivo Tali osaleb MAK võrgustiku juhatajte koosolekul Tallinnas. Lisateave: Taivo Tali 5855 0202, taivo@vaa.ee.