Kogukondlik pealehakkamine on juba pool võitu – tule ja proovi, kas sinu idee ka päris elus töötab!

Alanud on Võrumaa kogukondlikku koostööd toetav programm, mis ärgitab otsima ja katsetama uusi koostöömudeleid kodanike, ettevõtjate ja omavalitsuste vahel. Sel aastal otsime Võrumaa jaoks uusi võimalusi, kuidas ära lahendada mõni kohalik probleem või leida kasutust seni avastamata ressurssidele. Kas võrokestele omase kokkuhoidva külakultuuri juurde kaasaegset tehnoloogiat kombineerides võiks leida uusi võimalusi siinse elu edendamiseks? Kuidas panna oma nutitelefon nii enda kui ka kellegi teise jaoks tulu tooma?

Aprillis-mais toimuvad kohtumised ja mõttetalgud, kuhu on oodatud kõik aktiivsed kodanikud, ettevõtjad, omavalitsejad, et koos leida uusi ja toimivaid koostöövõimalusi. Eriti oodatud on julged noored. Tuumakamate ideede ümber koondunud pealehakkajad saavad tuge oma idee ellurakendamiseks juba eeloleval suvel. Iga meeskond saab endale mentori ja vajalikud nõustajad.

Esimene kokkusaamine toimub 4.aprillil kell 15 Suure Muna kohvikus. Sel korral on esinejaks Hannes Lents Eesti Jagamismajanduse Liidust ja jagamisettevõtte toitla.com eestvedaja. Juttu tuleb sellest, mis on jagamismajandus, miks see viimastel aastatel nii hoogsalt levib ja kuidas see toimib? Kohtumisele  registreerimine: https://tinyurl.com/l3tez4m Loe veel

Võru Maavalitsus avab südamekuu projektide rahastamise taotlemise vooru

Võru Maavalitsus kuulutab taas välja projektivooru südamekuu liikumisürituste korraldamiseks. Kokku jagatakse südamekuu tegevusteks 2500 eurot.

Taotlused tuleb digitaalselt allkirjastatult esitada hiljemalt  22. märtsiks e-posti aadressile aira.udras@voru.maavalitsus.eeLaekunud taotlusi hindab Võrumaa Tervisenõukogu. Loe veel

Viimane päev MTÜ-de konsultandi kohale kandideerimiseks!

SA Võrumaa Arenguagentuur otsib 

MTÜde konsultanti

MTÜde konsultant nõustab 0,8 töömahuga Võru maakonna kodanikuühendusi ja –algatusi kogu organisatsiooni arengutsükli ulatuses.

 Sellele ametikohale sobimiseks peaksid omama:

– kogemust MTÜ valdkonnas
– häid teadmisi kodanikuühiskonna üldistest toimimispõhimõtetest
– head suhtlemisoskust
– organiseerimisvõimekust
– esinemisjulgust, avatust, initsiatiivikust
– kõrgharidust.

Lisaks pakume agentuuri info- ja avalike suhete konsultandi tööd 0,2 koormusega,  paindlikku tööaega ja –tingimusi. 

Asukoht: Võru linn
Tööle asumise aeg: 03. aprill 2017
Leping on tähtajaline lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamiseks.

Kandideerimiseks palume saata CV hiljemalt 03. märtsiks 2017  e-posti aadressil taivo@vaa.ee. Lisainformatsiooni saamiseks võtke palun ühendust juhataja Taivo Taliga 58 55 0202.

RAHASTUSVÕIMALUS EV100 – ka ettevõtjaid oodatakse tegema sünnipäevakingitusi Eestile!

Eestil on tulemas suursugune ja ümmargune tähtpäev – aastal 2018 tähistab Eesti Vabariik oma saja aasta juubelit. Kõik eestlased ja Eesti sõbrad üle maailma on oodatud seda suursündmust tähistama ning tegema Eestile sel puhul kingitusi. Sünnipäevast ja kingitustest saab lähemalt lugeda siit: www.ev100.ee.
EV100 ja KÜSK annavad läbi ühiste taotlusvoorude koos hoogu algatustele, mis on väärilised kingitused meie ühise Eestimaa suure juubeli tähistamiseks. Kingitusi oodatakse koostööprojektidena, mis kaasavad partnereid piirkondlikult, sealhulgas nii ettevõtjaid, vabaühendustes tegutsejaid, aga ka omavalitsustes või nende asutustes toimetajaid.
Ühele projektile saab toetust küsida kuni 15 000 eurot, mis võib moodustada kuni 70% projekti kogueelarvest. Taotlusvooru kogumaht on 200 000 eurot. Toetatakse kulusid, mis on otseselt seotud projekti elluviimisega.
Taotlusvooruga tahetakse hoogu anda selliste algatuste elluviimisele, mis teevad Eesti elu paremaks ja rõõmsamaks, on kestva väärtusega ja loovad kindlama tuleviku lastele.
Taotlusvoor on kaheetapiline. Esmalt kogub KÜSK 25. aprilliks kingitusideid, seejärel valitakse nende seast 30 parimat ning tehakse nende autoritele ettepanek koostada idee põhjal 15. juuniks korralikud projektid.
Täpsemalt saab vooru tingimuste ja taotlemise kohta infot siit.
TAOTLUSVOORU INFOTUND, KUHU ON OODATUD KA ETTEVÕTJAD, TOIMUB 17. MÄRTSIL KELL 16.00 MTÜ Võluvõru ruumides (Jüri 19a, III korrus). Registreerimine SIIN.

TAOTLUSVOORUDE INFOPÄEV: Kohaliku omaalgatuse programm, Kogukondlik turvalisus ja EV100

Infopäev toimub 17. märtsil kell 14.00 – 17.00 MTÜ Võluvõru ruumides (Jüri 19a III k). Kogunemine 13.45, et soovi korral ka natuke omavahel suhelda. Lisaks KOP programmi tutvustamisele annab Tarmo Treimann põgusa ülevaate Kogukondliku turvalisuse toetusvoorust, mille taotluste saatmise tähtaeg sel aastal on 02. mai ning tutvustatakse ka EV100 koostööna valminud sünnipäevakingituste taotlusvooru.
Registreerimine on avatud 14. märtsini 2017 SIIN.
Võimalik on kuualta ka ainult endale huvipakkuva taotlusvooru infot.
Päevakava:
13.45-14:00 Kogunemine, kohvipaus
14:00-15.45 KOP taotlusvooru tutvustus
15:45-16:00 Kohvipaus
16:00-16:15 Kogukondliku turvalisuse taotlusvooru tutvustus
16:15-17:00 EV100 taotlusvooru tutvustus (Tarmo Treimann) ja EV100 hetkeseis Võrumaal (Eveli Kuklane)

Taotlusvoorude info: Loe veel

ÕPITUBA MTÜ-dele: Projektide kirjutamine

8. märtsil kell 16-19 toimub projektide kirjutamise õpituba Navi seltsimajas.

Õpitoas vormitakse projektiideid. Lisaks praktilisele tööle, saab kohapeal küsida nõu Evelyn Tõnistelt (MTÜde konsultant Võrumaa Arenguagentuuris), kes aitab leida sobivat fondi oma idee jaoks ning Kerli Kangerilt (Võrumaa Partnerluskogust), kes annab nõu LEADER projektidega seonduvalt.
Õpitubades saab osaleda koos oma ühenduse aktiivi / meeskonna / juhatusega. Igast ühendusest on oodatud osalema vähemalt 3 inimest.
Osalemiseks on vajalik eelnev registreerumine: SIIN. Loe veel

Võrumaa Töömess 10. märtsil Kandles

Võrumaa Töömess 2017 toimub juba 10. märtsil kell 10-13 Võru kultuurimajas Kannel.

SA Võrumaa Arenguagentuur nõustajad on kogu messi vältel nõustamas ettevõtlusega alustamise teemadel. Kohtumiseni messil!

TAOTLUSVOORU INFOPÄEV: EV100 infopäev Põlvas

Kuna Võru maakonnas sel aastal eraldi EV100 infopäeva plaanis ei ole, siis kõik, kel huvi on oodatud naabrite juurde Põlvamaale.

Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis oodatakse 21. veebruaril kell 10 kõiki, kes on tegemas EV100  raames Eestile kingitusi. KÜSK jätkab möödunud aasta eeskujul uue laiema fookusega EV100 sünnipäevakingituste taotlusvooruga, kust sobib toetust küsida selliste tegude, ettevõtmiste ja sündmuste jaoks, mis teevad Eesti elu paremaks ja rõõmsamaks ning loovad kindlama tuleviku lastele. Uues voorus on oluline piirkondade koostöö juubeli kingituseks sobivate algatuste välja töötamisel ja nende elluviimisel. Loe veel

TÖÖKUULUTUS: Võrumaa Arenguagentuur võtab tööle MTÜde konsultandi

SA Võrumaa Arenguagentuur otsib

MTÜde konsultanti

MTÜde konsultant nõustab 0,8 töömahuga Võru maakonna kodanikuühendusi ja –algatusi kogu organisatsiooni arengutsükli ulatuses.

 Sellele ametikohale sobimiseks peaksid omama:

– kogemust MTÜ valdkonnas
– häid teadmisi kodanikuühiskonna üldistest toimimispõhimõtetest
– head suhtlemisoskust
– organiseerimisvõimekust
– esinemisjulgust, avatust, initsiatiivikust
– kõrgharidust.

Lisaks pakume agentuuri info- ja avalike suhete konsultandi tööd 0,2 koormusega,  paindlikku tööaega ja –tingimusi. 

Asukoht: Võru linn
Tööle asumise aeg: 03. aprill 2017
Leping on tähtajaline lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamiseks.

Kandideerimiseks palume saata CV hiljemalt 03. märtsiks 2017  e-posti aadressil taivo@vaa.ee. Lisainformatsiooni saamiseks võtke palun ühendust juhataja Taivo Taliga 58 55 0202.

Võrumaa Arenguagentuuri infokiri – veebruar 2017

Kallid koostööpartnerid!

Aasta on alanud nii Eestile, Võrumaale kui Võrumaa Arenguagentuurile hoogsalt ja võtab päevapikkuse edenedes üha pöördeid juurde.
Tuleb huvitav aasta, pööristerohke. Ettevõtluse arengu/arendamise teemad tõusevad üha rohkem esile, omavalitsustele antakse selles osas suurem roll. Kes ja kuidas aasta või paari pärast erinevaid ettevõtluse meetmeid rakendab, seda me veel ei tea. Aga see saab olema kindlasti erinev tänasest ja lõpuks loksub ta paika nagunii, sest lähiaastatel Euroopa Liidu ettevõtluse toetused jätkuvad ja pigem suurenevad.
Võrumaa Arenguagentuur soovib ikka olla nii praegu kui pikemas perspektiivis kompetentne tugev partner ja tegija Võrumaa ettevõtluse, kogukondade ja turismi arendajana ning toetajana.

Sellel aastal ettevõtjaile ja vabaühendustele mõeldud toetusvõimalused on mitmekesised ja rohked. Kutsun siinkohal Võrumaa ettevõtjaid osalema meie poolt korraldatud Koolitusel alustavale ettevõtjale ning Kagu-Eesti mentorklubis. Kohti veel on!
Lisaks korraldab agentuur koostöös Tsentriga 28. märtsil 2017 Tsentris tegutsevatele ettevõtjatele mõeldud INFOPÄEVA erinevatest rahastusvõimalustest. Tulge kohale!
Koostöös kasvame tugevamaks.

Vunki manu!

Taivo Tali,
SA Võrumaa Arenguagentuuri juhataja

INFOKIRI AVANEB SIIN.