Oranz_logo

Ühisnädal on kodanikualgatust ja kodanikuühiskonda tutvustav nädal, mida viivad ellu maakondlikud arenduskeskused koos partneritega.
2016. aastal toimub Ühisnädal 21.-27. novembril ning nädala teemaks on HOOLIMINE.
Mis üldse on hoolivus ja mis mitte, kuidas eestimaalane hoolib ning mil moel suurendada hoolivust ühiskonnas?
Kui tunned, et hoolivus ka sinu põues pakitseb, anna endast märku evelyn@vaa.ee, teeme koos ühe hooliva Ühisnädala Võrumaal.
Ühisnädala toimetamistega saad end jooksvalt kursis hoida Ühisnädala kodulehe ja Ühisnädala FB lehe kaudu.